Sandra Gil

Sandra Gil, artiste contemporaine

glace bouillie

9-4

 

 

 

 

 

04olga-

Glace Bouillie – Galerie Olga, Limoges, 2006

 

 

 

03olga

 

 

 

 

 

05-olga-

  Les Pipelettes – polyester, fils et carton, dimensions variables

 

 

 

01olga-

 Sexto Elemento – polyester, fils, acrylique et néons, dimensions variables

 

 

 

02olga-

 

 

 

Photos: Matthieu Séry